Rapier report

Published May 2nd 2020 - Available 247 sources

Rapier skin by Scarfa.

Обликът е създаден с цел да предостави лесен, изчистен и елегантен интерфейс, фокусиран върху мултимедийното съдържание. Предвидени са ножество опции за персонализиране. Стреми се към поддържане на всички функции на Kodi, стига те да се вписват в стила на облика.

Community content on wiki.kodi.ac new

Content

No Preview available.

Would you want one?
Yes, please! Not interested...

Version Last checked size url
9.6.6
18/11/23
June 1st 2020
OK download
15.33 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/jarvis/s...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
June 3rd 2020
OK download
15.33 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
June 2nd 2020
OK download
15.33 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/jar...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
May 30th 2020
OK download
15.33 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
May 31st 2020
OK download
15.33 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/jarvis/skin.rap...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
May 31st 2020
OK download
15.33 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/jarvis/skin...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
June 2nd 2020
OK download
15.33 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/jarvis/s...
e019374e849cd322d87f0413ac321e9c
Version Last checked size url
9.6.5
18/6/18
May 30th 2020
OK download
14.19 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
0bcc6f81ba97d8d839aeb98df43721c0
May 30th 2020
OK download
14.19 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
0bcc6f81ba97d8d839aeb98df43721c0
Version Last checked size url
9.6.4
18/5/31
June 1st 2020
We've seen errors
14.19 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
b7c5e8e984eb96074467ee74f8afa139
Version Last checked size url
9.6.3
17/9/22
June 2nd 2020
We've seen errors
15.32 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/jarvis/s...
2dae3ac9880b4f3ee20f88c8afc8a219
Version Last checked size url
9.6.2
17/8/29
June 1st 2020
We've seen errors
14.18 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
9d68bd110ba1d83f209f79dab68dc74f
Version Last checked size url
9.6.0
17/4/27
June 2nd 2020
We've seen errors
16.17 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/jarvis/s...
85110f9f7443e8c9be5403f3765964d4
Version Last checked size url
8.8.15
17/2/8
June 1st 2020
OK download
41.9 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/isengard...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
June 3rd 2020
OK download
41.9 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
June 2nd 2020
OK download
41.9 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/ise...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
May 30th 2020
OK download
41.9 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
May 30th 2020
OK download
41.9 MiB http://mirrors.kodi.tv/addons/isengard/skin.rapier...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
May 31st 2020
OK download
41.9 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/isengard/skin.r...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
May 31st 2020
OK download
41.9 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/isengard/sk...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
June 2nd 2020
We've seen errors
41.9 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/isengard...
ae7f81f54a7d1c792e8bf245738253a5
Version Last checked size url
8.8.14
16/12/24
June 2nd 2020
We've seen errors
41.75 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/isengard...
1db9560aa1950a21656b1583c6821650
Version Last checked size url
8.8.13
16/11/8
June 1st 2020
We've seen errors
41.88 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
8e98b8f6e1973164860d58fd65a4144e
June 2nd 2020
We've seen errors
41.88 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
8e98b8f6e1973164860d58fd65a4144e
Version Last checked size url
7.9.0
16/2/13
June 1st 2020
OK download
39.96 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/helix/sk...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
June 3rd 2020
OK download
39.96 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
June 2nd 2020
OK download
39.96 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/hel...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
May 30th 2020
OK download
39.96 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
June 2nd 2020
OK download
39.96 MiB http://mirrors.kodi.tv/addons/helix/skin.rapier/sk...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
May 31st 2020
OK download
39.96 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/helix/skin.rapi...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
May 31st 2020
OK download
39.96 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/helix/skin....
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
June 2nd 2020
We've seen errors
39.96 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/helix/sk...
208d14e363cfca1dda551c8593c8237b
Version Last checked size url
7.8.1
15/12/19
June 2nd 2020
We've seen errors
40.8 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/helix/sk...
3df63d1cbf98e71ac8dab2cc1b573980
Version Last checked size url
7.6.10
15/11/25
June 1st 2020
We've seen errors
39.74 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
001d5d91a96d84604d57a3ec84598b56
May 30th 2020
We've seen errors
39.74 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
001d5d91a96d84604d57a3ec84598b56
Version Last checked size url
6.6.15
15/7/22
June 1st 2020
OK download
23.82 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/gotham/s...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
June 3rd 2020
OK download
23.82 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
June 2nd 2020
OK download
23.82 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/got...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
May 30th 2020
OK download
23.82 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
May 31st 2020
OK download
23.82 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/gotham/skin.rap...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
May 30th 2020
OK download
23.82 MiB http://mirrors.xbmc.org/addons/gotham/skin.rapier/...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
May 31st 2020
OK download
23.82 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/gotham/skin...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
June 1st 2020
We've seen errors
23.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/gotham/s...
a9846e92a8a1c11586f7853926168508
Version Last checked size url
6.6.14
15/7/21
June 1st 2020
We've seen errors
22.55 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
597e7b4ee3c34336e2b74da775fa7c97
May 30th 2020
We've seen errors
22.55 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
597e7b4ee3c34336e2b74da775fa7c97
Version Last checked size url
6.6.13
15/7/13
June 1st 2020
We've seen errors
23.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/gotham/s...
026cd17ee1b458651ea72fb23a20f8e5
Version Last checked size url
4.2.0
12/3/3
June 1st 2020
OK download
21.97 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/eden/ski...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
June 3rd 2020
OK download
21.97 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
June 2nd 2020
OK download
21.97 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/ede...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
May 30th 2020
OK download
21.97 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
June 2nd 2020
OK download
21.97 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/eden/skin.rapie...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
May 31st 2020
OK download
21.97 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/eden/skin.r...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
June 1st 2020
We've seen errors
21.97 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/eden/ski...
91f0be4859d64c041cc80219de1d8654
Version Last checked size url
4.0.0
17/6/18
May 30th 2020
OK download
22.19 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/dharm...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
June 1st 2020
OK download
22.19 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/dharma/s...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
June 1st 2020
OK download
18.77 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/dharma/skin...
567b5cae8a5dc1efddab7690d93dad0d
June 3rd 2020
OK download
22.19 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
June 2nd 2020
OK download
22.19 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/dha...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
May 30th 2020
OK download
22.19 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
May 31st 2020
OK download
22.19 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/dharma/skin.rap...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
May 31st 2020
OK download
22.19 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/dharma/skin...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
June 1st 2020
OK download
22.19 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/dharma/s...
0232866b6f813d618f28ab540d46a4f1
Version Last checked size url
12.2.5
20/5/10
May 30th 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/matri...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
June 1st 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/matrix/s...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
June 3rd 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
June 2nd 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/mat...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
May 30th 2020
OK download
16.71 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
May 31st 2020
OK download
16.71 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/matrix/skin.rap...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
May 31st 2020
OK download
16.71 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/matrix/skin...
35c8bd7513653c36c38a646fae917e0d
Version Last checked size url
12.2.4
20/5/2
May 30th 2020
OK download
16.64 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
ece9ea335c47de10241990f9d1e0a759
Version Last checked size url
12.2.3
20/4/26
May 30th 2020
We've seen errors
16.64 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
5dd837cf753e2a82f7d31dd5af3697d7
Version Last checked size url
12.2.2
20/4/18
May 30th 2020
We've seen errors
16.64 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
d67d5217325f0903eb05569db3dc7109
Version Last checked size url
12.2.0
20/4/9
May 30th 2020
We've seen errors
16.64 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
db48207785450d795c8f2cf707582d25
Version Last checked size url
12.1.9
19/12/17
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
855729ed7c88801990fcee0217b866bd
Version Last checked size url
12.1.8
19/12/17
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
672935d4c39c286aed10d9a573cb4ca4
Version Last checked size url
12.1.4
19/11/21
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
b1bd6b1979430391d0083dda34d637d7
Version Last checked size url
12.1.2
19/11/10
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
ba566657c78622c2c19ff582607ead26
Version Last checked size url
12.1.18
20/3/30
May 30th 2020
We've seen errors
16.64 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
aebd6a1f4745b59bce0aaa2eb4461ab0
Version Last checked size url
12.1.17
20/3/12
May 30th 2020
We've seen errors
16.64 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
1204cca759992139207057b1c1037797
Version Last checked size url
12.1.16
20/2/28
May 30th 2020
OK download
16.74 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/matri...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
June 1st 2020
OK download
16.74 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/matrix/s...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
June 3rd 2020
OK download
16.74 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
June 2nd 2020
OK download
16.74 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/mat...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
May 30th 2020
OK download
16.74 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
May 31st 2020
OK download
16.74 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/matrix/skin.rap...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
May 31st 2020
OK download
16.74 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/matrix/skin...
b34d574995ee189144f99f4a26879862
Version Last checked size url
12.1.15
20/2/14
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
e0d5320540f97afdf405ed1714c4d570
Version Last checked size url
12.1.14
20/2/9
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
87b70b8b3531837c5d34e12377e05241
Version Last checked size url
12.1.13
20/2/7
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
ff826a21357fbbe7bc3a8b88fbdbbc4f
Version Last checked size url
12.1.11
20/1/23
May 30th 2020
We've seen errors
22.5 MiB https://downloads.guidos-skinbase.de/kodi_18_skins...
5c2e3be57ededded222b96c8904e8783
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
76d6ea4f2e0fe8a3a8b206f56b35077d
Version Last checked size url
12.1.10
19/12/21
May 30th 2020
We've seen errors
16.73 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
7aabd17f45b6cfe8503616418426bf75
Version Last checked size url
12.1.0
19/10/10
May 30th 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/matri...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
June 1st 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/matrix/s...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
June 3rd 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
June 2nd 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/mat...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
May 30th 2020
OK download
16.73 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
May 31st 2020
OK download
16.73 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/matrix/skin.rap...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
May 31st 2020
OK download
16.73 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/matrix/skin...
8f5f54b131785541bf59cf8105e4a5ab
Version Last checked size url
12.0.8
19/6/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.8 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
01a91c95445bd87dd0088d0bbd5be85e
Version Last checked size url
12.0.5
19/6/9
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
170de54a04fad38dba92c1b2eb3abbb0
Version Last checked size url
12.0.4
19/5/30
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
7a0e21f92f09a90e3250356aa23c95d7
Version Last checked size url
12.0.2
19/5/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/matrix/skin.rap...
de2e2257a453ba428981f0fd0f267992
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/matrix/s...
de2e2257a453ba428981f0fd0f267992
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
39c09cc8e4f1b7d29e3db223c60516d5
Version Last checked size url
12.0.17
19/10/7
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
f4e115cd3c153d362b7fece108f9b402
Version Last checked size url
12.0.16
19/10/6
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
97d9d4d66a761c1f62e10ce5e7e76ee3
Version Last checked size url
12.0.15
19/10/5
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
81355c027a8197e28e3675a61aad54ac
Version Last checked size url
12.0.14
19/10/1
May 30th 2020
We've seen errors
16.7 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
91ea9cf21f5f4d2ea4b7fbb17543f5f6
Version Last checked size url
12.0.13
19/9/10
May 30th 2020
We've seen errors
16.78 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
11a2dc5e34534c265683f27124043f77
Version Last checked size url
12.0.12
19/8/10
May 30th 2020
We've seen errors
16.79 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
be4c0f953fb29fa48fb342b6fb800b66
Version Last checked size url
12.0.11
19/8/8
May 30th 2020
We've seen errors
16.79 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
84ea50cf8e4a474e66ab6f522e958c49
Version Last checked size url
12.0.10
19/7/22
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/matri...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/matrix/s...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/mat...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/matrix/skin.rap...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/matrix/skin...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/matrix/s...
35c1f821def670f4e30b12d7f91cb679
Version Last checked size url
12.0.1
19/5/5
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
c1e722dd007dca15985178ddbc4e4c52
Version Last checked size url
12.0.0
19/5/2
May 30th 2020
We've seen errors
16.81 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
2ce9e25bc5c85d2fc10c365d69a11731
Version Last checked size url
11.2.9
18/6/18
June 1st 2020
We've seen errors
17.04 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
e143895452e9184249f7826bbda895f5
May 30th 2020
We've seen errors
16.69 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
1ba10e59946e589b830a36758dc7ee5e
May 30th 2020
We've seen errors
16.69 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
2f361f02de18e8079c7df42aeba1b348
Version Last checked size url
11.2.8
18/6/6
June 1st 2020
We've seen errors
17.04 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
fd292bdd565a49524d6ebae443e519e7
Version Last checked size url
11.2.6
18/5/31
June 1st 2020
We've seen errors
17.04 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
bf5041f9fbf42a9adc345aed472278b6
Version Last checked size url
11.2.56
20/2/28
May 30th 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/leia/...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
June 1st 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/leia/ski...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
June 4th 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/skin...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
June 3rd 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
June 2nd 2020
OK download
16.73 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/lei...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
May 30th 2020
OK download
16.73 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
May 31st 2020
OK download
16.73 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/leia/skin.rapie...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
May 31st 2020
OK download
16.73 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/leia/skin.r...
418bf25656d70d5e3bca8c13966c6d3f
May 30th 2020
OK download
16.72 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
16ba10895aaefb095aec910add9bfafc
Version Last checked size url
11.2.55
20/2/7
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
5fcb100720acac5cd6f2d73a6577013d
Version Last checked size url
11.2.53
19/12/21
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
604eb3fb2f1819cc85bf6a1b3f767990
Version Last checked size url
11.2.52
19/12/17
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
ef78ed08f38bd9d16636fce3e9e9a941
Version Last checked size url
11.2.50
19/11/21
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
3ce63f3abf5dab9a201335130ede91e5
Version Last checked size url
11.2.5
18/4/19
June 1st 2020
We've seen errors
17.03 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
37e9e0061103b396412067b1b1036026
Version Last checked size url
11.2.47
19/9/24
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
256556ff87a26fbdcde90c0416f7fa8c
Version Last checked size url
11.2.44
19/7/22
May 30th 2020
OK download
16.82 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/leia/...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/migra...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
June 1st 2020
OK download
16.82 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/leia/ski...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/migratio...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
June 4th 2020
OK download
16.82 MiB http://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/skin...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
June 3rd 2020
OK download
16.82 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
June 2nd 2020
OK download
16.82 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/lei...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/mig...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
May 30th 2020
OK download
16.82 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
May 31st 2020
OK download
16.82 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/leia/skin.rapie...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/migration/skin....
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
May 31st 2020
OK download
16.82 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/leia/skin.r...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/migration/s...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
e79f093ef1986a44a85b4fa8fc955a78
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
b76ddfde0dc737e901f0c091473939ed
May 30th 2020
We've seen errors
16.8 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
185e1ad45e4971393fee1d5df73b9209
Version Last checked size url
11.2.43
19/6/10
May 30th 2020
We've seen errors
16.8 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
c6c56183f4af426b2cc36f36e4d24ad4
Version Last checked size url
11.2.42
19/6/10
May 30th 2020
We've seen errors
16.8 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
66d9f3b72c312ae3c2dcd605f10bd27c
Version Last checked size url
11.2.40
19/5/30
May 30th 2020
We've seen errors
16.8 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
157059dd04a9396d3d0b6ee031f2c445
Version Last checked size url
11.2.36
19/4/21
May 30th 2020
We've seen errors
16.8 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
a5b1ad26fc4ce8adc84c2e9e953c5090
Version Last checked size url
11.2.35
19/4/2
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/leia/skin.rapie...
453a033223ad86a73d6a2200aa0d0a87
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
453a033223ad86a73d6a2200aa0d0a87
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/matrix/s...
453a033223ad86a73d6a2200aa0d0a87
May 30th 2020
We've seen errors
16.82 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
c78d6a43dc3d3a6da4e927c8ee0a1613
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
7a59063daa598290412384081ac911e2
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
7a59063daa598290412384081ac911e2
Version Last checked size url
11.2.34
19/3/27
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
e58d1acf5e7142bf14f2dbd2375b0a53
Version Last checked size url
11.2.33
19/3/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
72561ca1c02fcbb29b7fc168b4c0db81
Version Last checked size url
11.2.32
19/2/24
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
410032fff1b01e83009a265a7d7a4ea8
Version Last checked size url
11.2.31
19/2/11
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
d9177fd857ad3eae75a77ae4c759fb5b
Version Last checked size url
11.2.30
19/2/2
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
81d7ef2e25830e8d6e8e0f67ccce31fd
Version Last checked size url
11.2.29
19/1/27
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
536253c5164cd9d9909c881838162240
Version Last checked size url
11.2.27
19/1/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
635e53415f57e5c97954d9e83652a967
Version Last checked size url
11.2.26
19/1/17
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
dc8192ec0f14818c80b3ff1006d2a8ba
May 30th 2020
We've seen errors
16.72 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
5076154cae4070e5b2687d3f6dbe93f0
Version Last checked size url
11.2.25
19/1/10
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
376da853955fc3ea18f33c5d4cb13bd7
Version Last checked size url
11.2.24
19/1/3
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
821ff86352b97b54aef7dbd932705678
Version Last checked size url
11.2.21
18/12/24
May 30th 2020
We've seen errors
16.69 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
a1e8ef8ba593ab1f30ab0422acbfbf41
May 30th 2020
We've seen errors
16.69 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
a1e8ef8ba593ab1f30ab0422acbfbf41
Version Last checked size url
11.2.20
18/12/16
May 30th 2020
We've seen errors
16.71 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
9d8902cb6e5e748e334e99ad52aec3f6
Version Last checked size url
11.2.19
18/12/2
June 2nd 2020
We've seen errors
16.68 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
7ff5a244aa8f3e57a24ae1418ad3707a
Version Last checked size url
11.2.18
18/11/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.69 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
6779820f4f470376a72e502b93b418da
May 30th 2020
We've seen errors
16.69 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
21546450fa3bfad8c92244a09cbf3b3f
Version Last checked size url
11.2.16
18/11/8
May 30th 2020
We've seen errors
16.68 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
2b6063d54c74ac3506a5f0a941d6c1b3
Version Last checked size url
11.2.15
18/11/1
June 1st 2020
We've seen errors
16.68 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
cd1f349a2891af8b2a0b0346442260ea
Version Last checked size url
11.2.14
18/10/26
May 30th 2020
We've seen errors
16.68 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
5e81746c965aa17fe1694b359f66522f
Version Last checked size url
11.2.12
18/10/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.68 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
f89c1c83a7c6fe4cf11eb5ec12acdc37
Version Last checked size url
11.2.11
18/10/6
June 2nd 2020
We've seen errors
16.24 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
7e595317165d0070f6641fdf3e8537c3
Version Last checked size url
11.2.10
18/10/4
June 2nd 2020
We've seen errors
16.24 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
ba5b380bc8ea538e49264cce27b0257c
Version Last checked size url
11.2.1
18/4/5
May 30th 2020
We've seen errors
16.67 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
bf2d4fa01b421da1df07b1a3d098fac7
June 1st 2020
We've seen errors
16.67 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
5c06c207cf5891d1d7e46884217b63bd
Version Last checked size url
11.1.12
17/9/22
May 30th 2020
We've seen errors
16.7 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/leia/ski...
e9d48ffe21b721c1cf2ed190dc98ff50
June 1st 2020
We've seen errors
16.7 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/migratio...
64f60e1ce81070b0e35e39315eac8158
Version Last checked size url
11.0.0
17/1/29
June 1st 2020
OK download
21.4 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/leia/skin.r...
738a90ec7d5b8005ec7f751f19ccb0ae
Version Last checked size url
10.5.47
20/2/9
May 30th 2020
OK download
16.24 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
b95a3d560ef85c4a914fa4515f68705a
Version Last checked size url
10.5.46
20/2/28
May 30th 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/krypt...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
June 1st 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/krypton/...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
June 3rd 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
June 2nd 2020
OK download
16.71 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/kry...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
May 30th 2020
OK download
16.71 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
May 31st 2020
OK download
16.71 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/krypton/skin.ra...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
May 31st 2020
OK download
16.71 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/krypton/ski...
ad41fafed56adbb46b83407575b1a21d
May 30th 2020
We've seen errors
16.24 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
cf588837afcd08f20711094a078637a8
Version Last checked size url
10.5.44
19/12/17
May 30th 2020
We've seen errors
16.32 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
80f850683f4b03164881a2530323de1c
Version Last checked size url
10.5.40
19/7/22
May 30th 2020
OK download
16.79 MiB http://ftp.acc.umu.se/mirror/xbmc.org/addons/krypt...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
June 1st 2020
OK download
16.79 MiB http://ftp.cse.yzu.edu.tw/pub/kodi/addons/krypton/...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
June 3rd 2020
OK download
16.79 MiB http://ftp.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi.tv...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
June 2nd 2020
OK download
16.79 MiB http://ftp.vim.org/ftp/mediaplayer/xbmc/addons/kry...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
May 30th 2020
OK download
16.79 MiB http://kuiper.mirrorservice.org/sites/mirrors.kodi...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
May 30th 2020
OK download
16.79 MiB http://mirrors.kodi.tv/addons/krypton/skin.rapier/...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
May 31st 2020
OK download
16.79 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/krypton/skin.ra...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
May 31st 2020
OK download
16.79 MiB http://softlibre.unizar.es/kodi/addons/krypton/ski...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
May 30th 2020
We've seen errors
16.79 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/krypton/...
372e5484fd53f842f27db8c872921768
Version Last checked size url
10.5.37
19/5/30
May 30th 2020
We've seen errors
16.32 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
b7ee296f42f915dfc9297a4cdb2ca65c
Version Last checked size url
10.5.35
19/4/2
June 1st 2020
We've seen errors
16.79 MiB http://mirrors.kodi.tv/addons/krypton/skin.rapier/...
ccd96b9dd5237939a3cb9adaa3ce35ce
May 30th 2020
We've seen errors
16.79 MiB http://mirrors.mit.edu/kodi/addons/krypton/skin.ra...
ccd96b9dd5237939a3cb9adaa3ce35ce
May 30th 2020
We've seen errors
16.79 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/krypton/...
ccd96b9dd5237939a3cb9adaa3ce35ce
Version Last checked size url
10.5.32
19/1/24
May 30th 2020
We've seen errors
16.22 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
ca11b8313d70d1972880b12ef272eb52
Version Last checked size url
10.5.31
19/1/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.22 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
ff3cad31826857864c14cd9b11255332
Version Last checked size url
10.5.29
19/1/3
May 30th 2020
We've seen errors
16.22 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
5a64bde8a2bad90566dbe11dcd2f5d68
Version Last checked size url
10.5.26
18/12/24
May 30th 2020
We've seen errors
16.2 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
876d3d0ade5c41d0fa5c3a986f438600
May 30th 2020
We've seen errors
16.2 MiB https://github.com/gade01/repository.gade/raw/mast...
876d3d0ade5c41d0fa5c3a986f438600
Version Last checked size url
10.5.24
18/11/20
May 30th 2020
We've seen errors
16.67 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/krypton/...
fae1ca5c2630df51457af707c5cacd2a
Version Last checked size url
10.5.21
18/10/6
June 2nd 2020
We've seen errors
16.03 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
4385151d9b4a13d5656f92287dbc3189
Version Last checked size url
10.5.19
18/6/18
June 1st 2020
We've seen errors
17.04 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
5e7c1d35f8933411d27d5ff1f6928237
May 30th 2020
We've seen errors
16.68 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/krypton/...
f74bda278f5c3aa3f26f4d8c5e4e88a9
Version Last checked size url
10.5.18
18/6/6
June 1st 2020
We've seen errors
17.04 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
19143c252aea9e28bc07030be98895ab
Version Last checked size url
10.5.17
18/5/31
June 1st 2020
We've seen errors
17.04 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
99707390898bb5cd7846ccf34b6c691b
Version Last checked size url
10.5.16
18/4/19
June 1st 2020
We've seen errors
17.03 MiB http://github.com/gade01/repository.gade/raw/maste...
8a4906339a7fd57eeba82bf5ae685e62
Version Last checked size url
10.5.14
18/4/5
May 30th 2020
We've seen errors
16.66 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/krypton/...
d05daf409ba686ed1ff4341cc610023b
Version Last checked size url
10.5.12
17/9/22
May 30th 2020
We've seen errors
16.66 MiB https://ftp.heanet.ie/mirrors/xbmc/addons/krypton/...
ed13e6c42279f30222df75da1bc1d3dd
Version Last checked size url
10.4.1
17/2/5
June 1st 2020
OK download
21.42 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
1c83277440c8a7ba3a33d0c22a9d77bc
Version Last checked size url
10.3.9
16/9/20
June 1st 2020
OK download
20.33 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
2469a7a679066650bbbbd0a35c047ba2
Version Last checked size url
10.3.4
16/8/5
June 1st 2020
OK download
19.91 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
09bd75d6be51b5968c75eb24ce7cb212
Version Last checked size url
10.3.21
16/12/24
June 1st 2020
OK download
20.88 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
7b1792742ff1f702405583f9eda3636c
Version Last checked size url
10.3.14
16/11/3
June 1st 2020
OK download
20.66 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
01919beb96a51b3c2d89198077666cf7
June 5th 2020
We've seen errors
20.66 MiB http://mirrors.kodi.tv/addons/krypton/skin.rapier/...
01919beb96a51b3c2d89198077666cf7
Version Last checked size url
10.2.0
16/6/20
June 1st 2020
OK download
17.71 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
9a4645b88b630a443319bc67c29624de
Version Last checked size url
10.1.6
16/5/21
June 1st 2020
OK download
17.88 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
07c91fe69da6094e2de2d67e55155889
Version Last checked size url
10.1.1
16/4/4
June 1st 2020
OK download
17.89 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
b6a6c8bc8554a6fd0811c8c3456d8ddc
Version Last checked size url
10.1.0
16/4/3
June 1st 2020
OK download
17.89 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
a1d84d035bc63c7d8d1a21faff043563
Version Last checked size url
10.0.2
16/2/27
June 1st 2020
OK download
17.85 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
3c5ee520f65e7df0aba10016bcd82038
Version Last checked size url
10.0.0
16/2/22
June 1st 2020
OK download
17.49 MiB http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/xbmc/addons/krypton/ski...
0e7d46a5de36f0ac252d5bf207900459