VietMediaF

Trung tâm giải trí trực tuyến, xem phim, shows, tivi, ca nhạc, karaoke của người Việt. Các nguồn nội dung được lấy từ sự chia sẻ miễn phí trên mạng Internet. Add-on hoạt động như một trình duyệt media, không lưu trữ hay sở hữu bất cứ nguồn nội dung nào. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xem các nguồn nội dung này. A video plugin working with lots of services like dkn.tv, dongphim.net, facebook.com, fembed.com or fptplay.net by VietMedia

VietMediaF Video Online

TV ADDONS is back!