עידן+ פלוס report

Published May 18th 2020 - Available 129 sources preview

צפיה בערוצי עידן פלוס ובתכניות מהאתרים הרשמיים.

צפיה בערוצי עידן פלוס ובתכניות מהאתרים הרשמיים.[CR]אפשרויות שונות בהגדרות ההרחבה ובקליק ימני על פריט ברשימה.

Community content on wiki.kodi.ac new

Content

What the menu looked like at some point:

 • מועדפי עידן פלוס
 • שידורים חיים
 • VOD
  • כאן 11
  • קשת 12
  • רשת 13
  • עשר 14
  • מורשת 20
 • רדיו
 • תכניות רדיו
 • הגדרות

Note: the above preview isn't fully reliable (don't mind loops or dups for instance)

Version Last checked size url
2.6.3
20/5/18
May 30th 2020
OK download
2.27 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
dac39ccbbb591b47aa3cd06262e11f28
Version Last checked size url
2.6.2
20/4/29
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
e3ab01558a9d343113a967940643394f
Version Last checked size url
2.6.1
20/3/18
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
eaf30156df28e97619ecca3d898d05d6
Version Last checked size url
2.6.0
20/3/11
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
500fbf4f4b30e6f8045d30bbc11a27d2
Version Last checked size url
2.5.9
20/2/29
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
03917c203eb4bd0b0d6f7aed8539fc6d
Version Last checked size url
2.5.8
20/2/27
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
3d78d8923a957e127b5156d28c8b74ca
Version Last checked size url
2.5.7
20/2/26
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
f4ad0fa774e59251ceb40d2f3647feeb
Version Last checked size url
2.5.6
20/2/25
May 30th 2020
OK download
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
92eaa5e47d240b51bd76f6908b278da0
Version Last checked size url
2.5.5
20/2/15
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d1bf192a1b70f0478513edd493eae967
Version Last checked size url
2.5.4
20/1/26
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
7d7bc563f3badbe1b9097213da0f6a3f
Version Last checked size url
2.5.3
20/1/20
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
97acaf85b3a5485740548cb6bb0711fe
Version Last checked size url
2.5.2
20/1/14
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
05f4715d170e883b762ad2807752d75b
Version Last checked size url
2.5.1
20/1/14
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
16bd93f9ab2d8fd1c7c4d4ed79ffea6f
Version Last checked size url
2.4.9
20/1/9
May 30th 2020
We've seen errors
2.13 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
cb17742c75ff0f98d0ef1341c840b534
Version Last checked size url
2.4.8
20/1/6
May 30th 2020
We've seen errors
2.1 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
0b46e27b3443cf95c677adf9b1e7eb67
Version Last checked size url
2.4.7
20/1/1
May 30th 2020
We've seen errors
2.1 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
63bd3da4fac92e74058aa7f5a6e73730
Version Last checked size url
2.4.4
19/12/30
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
5747095b1a8b482d494963680196f0cd
Version Last checked size url
2.4.3
19/12/23
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
27128eef161e7e542062ac82e731ffe2
Version Last checked size url
2.4.2
19/12/15
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
ea25f14ee8aa2365deddf293a4761c3b
Version Last checked size url
2.4.1
19/11/29
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
65bd1eba59072accdc29ae8eaa268e6f
Version Last checked size url
2.4.0
19/11/21
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
9d3d76bb9ae873d50a7821fd2025fda0
Version Last checked size url
2.3.9
19/11/20
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d7525fea31c11bd95d55e863f0f2922a
Version Last checked size url
2.3.8
19/11/19
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
eb4c7dddc1e3bb7cfc608b723f4fb6a1
Version Last checked size url
2.3.6
19/11/12
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
f424ddd7652d1b0911a5391f4e0ad6c6
Version Last checked size url
2.3.5
19/11/10
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
1077a860ae53a77e525bd035d84deb44
Version Last checked size url
2.3.4
19/11/6
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
e6a6c32d876da904aa5297bc66d1b434
Version Last checked size url
2.3.3
19/11/6
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
e93d57ba999e66b567c140ffc2b496fb
Version Last checked size url
2.3.2
19/11/5
May 30th 2020
We've seen errors
2.3 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
6970aa0c9740f6a6fdb4df905dfda14d
Version Last checked size url
2.3.1
19/10/28
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
80bf7073734b293bb28024b58759eacc
Version Last checked size url
2.3.0
19/10/27
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
40385be97741ff688ca0c093d981f6a5
Version Last checked size url
2.2.8
19/9/24
June 1st 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
280a383b41e3d5b94d89f55604a49ad4
Version Last checked size url
2.2.7
19/9/23
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
2b369a0e9058ff7ce7be8fb8ff261db3
Version Last checked size url
2.2.6
19/9/17
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
a63766661e73961a9df9053a4cc8b76f
Version Last checked size url
2.2.5
19/9/12
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
c2d4f3e5ddb2c87bb6c205b3877a5bed
Version Last checked size url
2.2.4
19/9/3
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
a2d3a50dbc30f53f099305838259f7af
Version Last checked size url
2.2.3
19/8/5
May 30th 2020
We've seen errors
2.26 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
4e75feb0c8c8d1b0b2e112f6d41b5883
Version Last checked size url
2.2.2
19/7/31
May 30th 2020
We've seen errors
2.22 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
7e926959bc3aba3964d3e1fbe7cfa564
Version Last checked size url
2.2.1
19/7/22
May 30th 2020
We've seen errors
2.22 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
99ba0d590c9a77a806cb5bba81405d93
Version Last checked size url
2.2.0
19/7/10
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
c86698b78e2c5283eb280abcac058503
Version Last checked size url
2.1.9
19/7/9
May 30th 2020
We've seen errors
2.23 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
c930a78ba57e8ba35195ae1ece8c9772
Version Last checked size url
2.1.8
19/7/1
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
66eb14007672e1f2a688f346d7aa9d36
Version Last checked size url
2.1.7
19/6/26
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
238024c602c1863b1f7ef519af3f89dc
Version Last checked size url
2.1.6
19/6/24
May 30th 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
f6e4df5eba12665c492f6c8371855bba
Version Last checked size url
2.1.5
19/6/23
May 30th 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
451a6c6445966d7bb94e1ac0feca9aef
Version Last checked size url
2.1.4
19/6/13
May 30th 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
869f72b80eb42e6e9606288580307d5c
Version Last checked size url
2.1.3
19/6/11
May 30th 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
6ef85cf7a314c9fc2b31a2c5d1d62fcb
Version Last checked size url
2.1.2
19/5/27
May 30th 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
ea0d675dfc19d426a5cf7d37dbf88900
Version Last checked size url
2.1.1
19/5/13
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
7be8f8ae50491a10a5f03556cd72f775
Version Last checked size url
2.1.0
19/5/5
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
b564f67569e4ad0bd7dd9ded0f234efe
Version Last checked size url
2.0.9
19/5/5
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
6d8258e6df45fb08e74ef1a3b187a387
Version Last checked size url
2.0.8
19/5/2
May 30th 2020
We've seen errors
2.21 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
58d7ca2753962bced56e7ddb04aaaeb7
Version Last checked size url
2.0.6
19/5/1
May 30th 2020
We've seen errors
2.37 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
8773f39a7af540b33b42604dd588f862
Version Last checked size url
2.0.5
19/4/17
May 30th 2020
We've seen errors
2.36 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
b6ca44361c84d7a8cff7e1f277e49940
Version Last checked size url
2.0.4
19/3/19
May 30th 2020
We've seen errors
2.36 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
39e27b4004577864e69a68b2ff846e41
Version Last checked size url
2.0.3
19/3/14
May 30th 2020
We've seen errors
2.25 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
af10b4b5bb54cdb6dfe8589a3b7d66f5
Version Last checked size url
2.0.2
19/2/7
May 30th 2020
We've seen errors
2.12 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
3eb176d2bd7c0f0d56bb58a4a626f66f
Version Last checked size url
2.0.1
19/1/16
June 1st 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
132656b8a43288cc351a1744ea6c1a57
Version Last checked size url
1.9.9
19/1/13
June 2nd 2020
We've seen errors
2.2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
dd6a4c2ba8937f9c87d1bda8c038b0c6
Version Last checked size url
1.9.8
18/12/17
June 1st 2020
We've seen errors
2.17 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d7022b3c8a386632acc1ce62757a3883
Version Last checked size url
1.9.7
18/12/11
May 30th 2020
We've seen errors
2.17 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
996e8b38716eac368498342df6c97f5f
Version Last checked size url
1.9.5
18/12/9
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
8f266acd0d00238c509b5fd33ffb0487
Version Last checked size url
1.9.3
18/11/20
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
90894b3e78ab2a5f83698409fab68d13
Version Last checked size url
1.9.2
18/11/4
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
6d6da71c0f1afb5f5abd00067451e441
Version Last checked size url
1.9.1
18/10/31
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
6db1a12b9233837fafec506f8b58d952
Version Last checked size url
1.9.0
18/10/31
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d1db7c5d7622da259198d87631a6565f
Version Last checked size url
1.8.9
18/10/28
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
4552204f2e2383d45f69b150880fbd6d
Version Last checked size url
1.8.8
18/10/24
June 1st 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
e4547bbbaa6ead2b10e2dc00429b4408
Version Last checked size url
1.8.7
18/10/17
June 2nd 2020
We've seen errors
2.03 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
9192195c825f9275c20c298ceef6f622
May 30th 2020
We've seen errors
2.03 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
9192195c825f9275c20c298ceef6f622
June 2nd 2020
We've seen errors
2.03 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
9192195c825f9275c20c298ceef6f622
Version Last checked size url
1.8.6
18/10/11
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
09c5c03a6d743d1d4b678f388e77aadb
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
09c5c03a6d743d1d4b678f388e77aadb
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
09c5c03a6d743d1d4b678f388e77aadb
Version Last checked size url
1.8.5
18/10/9
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
d5bc771743ef5a0c32163984e5eb6c31
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
d5bc771743ef5a0c32163984e5eb6c31
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d5bc771743ef5a0c32163984e5eb6c31
Version Last checked size url
1.8.4
18/10/7
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
4b42cb10243bbf5f9166d25618ccc86f
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
4b42cb10243bbf5f9166d25618ccc86f
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
4b42cb10243bbf5f9166d25618ccc86f
Version Last checked size url
1.8.3
18/10/4
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
0cd0f56ffe9bafe99258c89d459f8535
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
0cd0f56ffe9bafe99258c89d459f8535
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
0cd0f56ffe9bafe99258c89d459f8535
Version Last checked size url
1.8.1
18/10/2
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
1c68e9914ddf99ce5414f5517ed880e8
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
1c68e9914ddf99ce5414f5517ed880e8
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
1c68e9914ddf99ce5414f5517ed880e8
Version Last checked size url
1.8.0
18/9/27
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
9a36afef5e9c0be5377993f09c1f00b4
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
9a36afef5e9c0be5377993f09c1f00b4
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
9a36afef5e9c0be5377993f09c1f00b4
Version Last checked size url
1.7.8
18/9/26
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
9221b50a11fa1520469f2310cdedad9c
Version Last checked size url
1.7.7
18/9/7
May 29th 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.vid...
3782f2128cb0b94c91396f8b6bd56779
May 29th 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
3782f2128cb0b94c91396f8b6bd56779
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
3782f2128cb0b94c91396f8b6bd56779
Version Last checked size url
1.7.6
18/9/6
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
4f8d8433ed5455559b58b0b9019065c0
Version Last checked size url
1.7.5
18/9/5
June 1st 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
836a3ce94e847e6b0eb3cf6559c95e78
Version Last checked size url
1.7.4
18/9/3
May 29th 2020
We've seen errors
2.02 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
4b1bd1942cea8c833cb47db80bc22ae6
May 29th 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
4b1bd1942cea8c833cb47db80bc22ae6
Version Last checked size url
1.7.2
18/8/27
June 2nd 2020
We've seen errors
2.02 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
fa2e35a14c173ed3bb51c5db516ea651
Version Last checked size url
1.7.1
18/8/16
June 2nd 2020
We've seen errors
2 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
33b36ead483f700a2d2f9aa77b3bf639
Version Last checked size url
1.6.9
18/8/14
June 1st 2020
We've seen errors
1.68 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d405d8ce41cbaff431c40e9160f58e26
Version Last checked size url
1.6.8
18/8/8
June 2nd 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
f87f471cc9cc3bd526ca736d97bc1c13
Version Last checked size url
1.6.7
18/8/7
June 2nd 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
3a1a46894b9e510d59116747df05577f
Version Last checked size url
1.6.6
18/7/17
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
ca787fcf6848dec2a6cc6c8934471b7d
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
ca787fcf6848dec2a6cc6c8934471b7d
Version Last checked size url
1.6.4
18/7/15
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
7e87baf8a5c363612fe4526878bdd645
Version Last checked size url
1.6.3
18/7/4
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
9e450b6ad30a7173e06c35c75bcdeee7
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
9e450b6ad30a7173e06c35c75bcdeee7
Version Last checked size url
1.6.2
18/6/20
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
78429e05496732a91e2720be36dcd6b2
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
78429e05496732a91e2720be36dcd6b2
Version Last checked size url
1.6.0
18/6/19
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
3810dec0fbd5d92c43f5aefbac3b6008
June 1st 2020
We've seen errors
1.73 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
3810dec0fbd5d92c43f5aefbac3b6008
Version Last checked size url
1.5.9
18/6/19
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
d025872b776d60e5dac7d7a4a1b35ac4
Version Last checked size url
1.5.6
18/6/13
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
37c5da1d8f5e2e726c8c6f1e4888ea97
Version Last checked size url
1.5.3
18/6/11
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
9160311887e2d969a24ffbf52e9f3280
Version Last checked size url
1.5.1
18/6/6
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
7aee9a2237dc31a7c825a3867cf55479
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
7aee9a2237dc31a7c825a3867cf55479
Version Last checked size url
1.5.0
18/6/5
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
8950cf75c1c324443d5dfd08f21a8b93
Version Last checked size url
1.4.9
18/5/28
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
ab1d4b19b66d0f54ef51e012f13b7e30
June 1st 2020
We've seen errors
1.69 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
ab1d4b19b66d0f54ef51e012f13b7e30
Version Last checked size url
1.4.8
18/5/27
June 1st 2020
We've seen errors
1.79 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
c2997000389f33204d09a0416052e653
Version Last checked size url
1.4.6
18/5/24
June 1st 2020
We've seen errors
1.79 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
cf9e16e98e477a966cb81bf57563d6a2
Version Last checked size url
1.4.5
18/5/14
June 1st 2020
We've seen errors
1.79 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
e0309f88c417902381a9d5a7e8d0c276
Version Last checked size url
1.4.3
18/5/10
June 1st 2020
We've seen errors
1.81 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
d9545a81a57f9eb92c526184da90998b
June 1st 2020
We've seen errors
1.81 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
d9545a81a57f9eb92c526184da90998b
Version Last checked size url
1.4.2
18/5/7
June 1st 2020
We've seen errors
1.81 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
ae83f5ded2ca4a5d91f0e3ee2b85029d
June 1st 2020
We've seen errors
1.81 MiB https://raw.githubusercontent.com/fishenzon/repo/m...
ae83f5ded2ca4a5d91f0e3ee2b85029d
Version Last checked size url
1.3.4
18/4/18
June 1st 2020
We've seen errors
1.19 MiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
322d32e085440b0137dc442286954ad0
Version Last checked size url
1.0.4
18/1/4
June 1st 2020
We've seen errors
1009.48 KiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
ae5dda3a67636a82fefd9dfa0f1afccd
Version Last checked size url
1.0.3
18/1/3
June 1st 2020
We've seen errors
931.92 KiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
6117f74d891a8b51fa794bb2973b3fbc
Version Last checked size url
1.0.0
17/12/19
June 1st 2020
We've seen errors
812.14 KiB http://vlaai.snt.utwente.nl/pub/software/superrepo...
c38db5173698bfdbd5cd0ca52ae50c0b